KP Radić

Klanica Radić

KP Radić
KP Radić
KP Radić
KP Radić

Zašto baš Klanica Radić !?

Klanica Radić je počela sa radom juna 2004.godine. Objekat se nalazi na putu između Rume i Inđije. Pored klanice posedujemo maloprodajne objekte na području Rume, Inđije i Novog Sada.

Osnovna delatnost preduzeća je klanje, rasecanje, obrada i izrada proizvoda od pilećeg mesa. Tehnološki procesi se odvijaju na liniji klanja i liniji rasecanja čije operacije su automatizovane.

Uvođenje HACCP sistema kao i stalni nadzor stručnih lica (veterinarskih inspektora), pored kvaliteta, garantuje i zdravstvenu ispravnost pilećeg mesa proizvedenog u našoj klanici. Cilj svih zaposlenih jeste da proizvodi i usluga budu na najvišem mogućem nivou, da zadovolje zahteve i očekivanja korisnika, takođe da naše ime predstavlja sinonim za kvalitet.


KP Radić
KP Radić

ZAINTERESOVANI STE ZA SARADNJU SA NAŠOM KOMPANIJOM ? POŠALJITE NAM EMAIL SA ZAHTEVOM ILI NAS KONTAKTIRAJTE NA BROJ TELEFONA 022/433-677 lok.13 i lok.19!

Kontaktirajte nas


Naselje Cerje 20
Ruma,22400

022/433-677
Komercijala lok.13 i lok.19
Knjigovodstvo lok.20 i lok.21
Direktor lok.23

022/430-000